Vi tilbyder:

Psykologisk coaching

Psykologisk coaching er et værdifuldt støtteværktøj til vores skræddersyede lederudviklingsprogrammer. Gennem psykologisk coaching sikrer vi, at adfærdsændringer bliver forankret i personen, i stedet for at de langsomt forsvinder.

Indholdet af samtalerne er naturligvis helt individuelt, og vil skifte fra gang til gang, men ofte er der bagvedliggende centrale temaer, der arbejdes med fra samtale til samtale. Psykologisk coaching har til formål primært at udvikle personen, men der arbejdes også med mere værktøjsprægede problemstillinger.

Der arbejdes med hjemmeopgaver fra gang til gang, igen for at sikre at den coachede hele tiden har sin opmærksomhed rettet imod de valgte temaer.